Tại thời điểm này, các Từ điển Phần Lan - Anh có một số 21,977 từ trong phần lan cũng như 129,354 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 1,750,061 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 9,276 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Phần Lan - Anh, Phần Lan, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Phần Lan, dịch vụ Phần Lan-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi suomienglanti.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0157 / 0.0101 (20)
Quay lại đầu trang